دوره های پاکسازی از سیگار بطور حضوری در سالن ها مختلف بطور هفتگی و ماهانه در تهران برگزار می شود. این دوره ها معمولا در ۴ جلسه متوالی ۴ ساعته (از یکشنبه تا چهارشنبه) در سانس های ۱۸ تا ۲۲ (و یک جلسه ۲ ساعته پشتیبانی پس ازترک)
و یا در سانس ۱۰ تا ۱۴ صبح برای عزیزانی که کلاسهای صبحگاهی برایشان مناسب تر است برگزار می شود.

کلیه شرکت کننده های دوره قبل از شرکت در دوره اصلی می بایست در همایش رایگان معارفه شرکت کرده باشند و تنها پس از آن امکان ثبت نام در دوره را بعد از توجیه کامل شدن برایشان بوجود می آید (شرکت کننده گان از شهرستانها می تواند با هماهنگی با مرکز ما، جلسه ی ویدیویی همایش معارفه را بطور آنلاین تماشا کنند.