به دوره قطع میل راحت به گل (ماریجوانا) خوش آمدید

امروزه به دلایل مختلف مصرف گل در کشورهایی مثل آمریکا و اروپا بعنوان کاری سودمند معرفی شده است که شاید بتواند در زمینه های محدودی حتی کمک شفادهنده داشته باشد.

البته که این موراد محدود بعنوان تله ای است که هزاران نفر با گیر کردن در این تله حالا متکی و وابسته به گل شده و زندگی شان از حالت توازن خارج می شود.

نه فقط تمرکز آنها از بین می رود بلکه دائما احساس اضطراب شدید می کنند و درنهایت گوشه گیر تر و بی خیالتر می شوند.

مجموعه شادمان پس از سالها فعالیت موثر در زمینه ی قطع میل قطعی به سیگار با استفاده از روش سی بی تی (درمان شناختی رفتاری) اکنون بعد از برگزاری دوره های آزمایشی ترک گل اکنون آماده است این دوره ها را در سطحی وسیعتر انجام دهد.