سلامتی

جمله ی عقل سالم در بدن سالم است یکی از کلیدی ترین گذاره های انسانی است. برای داشتن شادمانی بدن، مانند ذهن و احساسات می بایست در وضعیت سالم و در توازن باشد. فعالیتهای منجر به توازن می تواند باعث شادمانی بیشتر شود. ما در مرکز تحول فردی شادمان، توجه به سلامت را در سرلوحه کار خود قرار داده ایم تا با ایجاد آگاهی افراد به سوی توازن و سلامت و در نتیجه شادمانی هدایت شوند.

نمونه‌های موضوعات سلامتی به شرح زیر است:

• انواع ورزش‌های مختلف
• تغذیه سالم غذایی مناسب و بدون سموم
• کاهش وزن
• آگاهی از بیماری‌های مختلف زندگی مدرن و راه‌های پیشگیری و درمان علمی آن با روش‌های پیشرفته (مانند فشار خون، دیابت و …)

دوره‌های سلامتی

  • دوره تکنیک های پیشرفته EFT

    تکنیک پیشرفته EFT یکی از تکنیک‌های موفق سال‌های گذشته است که با تکنیک تپینگ و یا کوبیدن برروی نقاط مختلف به امکان ورود به ضمیر ناخودآگاه و در نتیجه باز نویسی نرم افزار تثبیت شده‌ی ذهن برسیم. یکی از تکنیک‌های کاربردی نوروپلاسیتیسیتی تکنیک EFT است.

  • دوره بدن پیشرفته

    برای بهتر زیستن، بدن می‌بایست در حالت متعادل و متوازن قرار بگیرد. از تغذیه غذایی مناسب، تا نرمش و ورزش درست و از همه مهمتر وضعیت روحی متعادل. کلیات دوره‌ای که با استفاده درست و مناسب از «آگاهی» و تکنیک‌های پیشرفته بدن را به سوی محیطی متعادل سوق داد

  • دوره کاهش وزن

    کاهش وزن بر می گردد به پاکسازی ذهنی و فیزیکی بدن. برای رسیدن به وزن مناسب ذهن و بدن را به سوی تعادل می بریم. تنها با استفاده از تکنیک های پیشرفته می توان بدن را به سوی فضای خود ترمیم کننده و خود متوازن کننده رساند.