عوارض دود دست دوم چیست؟ اثرات دود دست دوم نیز مضر است. سیگار می تواند شما را بکشد! اغلب مردم نمی دانند که دود دست دوم نیز خیلی خطرناک است.  عوارض دود دست دوم به قدری زیاد است که طبق مراكز كنترل و پیشگیری از بیماری ها، قرار گرفتن در معرض آن تقریباً منجر به مرگ ۴۱۰۰۰ در میان افراد غیر سیگاری و ۴۰۰ نوزاد می شود. دست دوم بسیار سمی بوده حاوی بیش از ۴۰۰۰ ماده شیمیایی از جمله بنزوپیرن، فرمالدئید، سیانید هیدروژن و آمونیاک است.

دود دست دوم به دودهایی گفته می شود که هنگام استفاده از انواع سیگاری از آن پخش می شود، از جمله:

استعمال دخانیات و سیگار هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم بر سلامتی شما تاثیر منفی دارند. افراد غیر سیگاری که دود سیگار را استنشاق می کنند تحت تأثیر مواد شیمیایی موجود در دود افراد سیگاری قرار می گیرند.